Vé Núi Thần Tài

Gói Dưỡng Tuệ Phát Thụ

125,000 250,000 

Vé Núi Thần Tài

Gói Nạp Khí

223,000 445,000 

Vé Núi Thần Tài

Gói Phổ Thông

150,000 300,000 

Vé Núi Thần Tài

Gói Tích Lộc

255,000 510,000 
-36%
250,000  160,000 
2,250,000 
-3%

Du Lịch Nổi Bật

Vé Cáp Treo Fansipan

525,000 715,000 
-4%

Du Lịch Nổi Bật

Vé Cáp Treo Fansipan + Ăn Trưa

660,000 850,000 
-3%
720,000 910,000