-3%
750,000  730,000 
-2%
600,000  590,000 
-2%

Vé Núi Thần Tài

Detox 1

340,000 680,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 1 + Ăn trưa

445,000 890,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 2

223,000 445,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 2 + Ăn trưa

325,000 650,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 3

295,000 590,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 3 + Ăn trưa

395,000 790,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 4

410,000 820,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 4 + Ăn trưa

515,000 1,030,000