Vé Núi Thần Tài

Detox 1

340,000 680,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 1 + Ăn trưa

445,000 890,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 2

223,000 445,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 2 + Ăn trưa

325,000 650,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 3

295,000 590,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 3 + Ăn trưa

395,000 790,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 4

410,000 820,000 

Vé Núi Thần Tài

Detox 4 + Ăn trưa

515,000 1,030,000 

Vé Núi Thần Tài

Gói Dưỡng Tuệ Phát Thụ

125,000 250,000 

Vé Núi Thần Tài

Gói Nạp Khí

223,000 445,000 

Vé Núi Thần Tài

Gói Phổ Thông

150,000 300,000 

Vé Núi Thần Tài

Gói Tích Lộc

255,000 510,000