Những hình ảnh đẹp nhất của bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng

Du lịch Đà Nẵng phát triển được như ngày hôm nay là nhờ nhiều yếu tố đem lại, một trong những điều đó là Đà Nẵng sở hữu những bài biển đẹp nhất hành tinh, top đầu của những bãi biến đó không thể nào không nhắt đến bãi biển…

Continue reading